Entrepreneurial Ecosystem Index 2022: Delft en Westland nog steeds aan kop, Groot- Amsterdam klimt naar de tweede plek

In de 2022 versie van de Entrepreneurial Ecosystem Index zien we veel bewegingen, met nieuwkomers in de top 10. De regio Delft en Westland blijft aan kop met het sterkste ecosysteem voor ondernemerschap, terwijl Groot-Amsterdam de tweede plek van de regio Zuidoost-Noord-Brabant overneemt. Utrecht en Twente zijn ook opvallende stijgers in de top 10. De Veluwe is nieuwe binnenkomer in de top 10, terwijl de regio Arnhem-Nijmegen zakt naar plek 11.

De Entrepreneurial Ecosystem Index maakt het mogelijk om regionale ecosystemen voor ondernemerschap in Nederland te vergelijken en daarin ontwikkelingen waar te nemen. De Entrepreneurial Ecosystem Index kwantificeert en objectiveert de sterkte van ecosystemen voor ondernemerschap in Nederland. Hiermee zorgt de Entrepreneurial Ecosystem Index voor een objectieve basis om ecosystemen te meten en te volgen in de tijd. Binnen de beleidscyclus kan de Entrepreneurial Ecosystem Index als startpunt voor een goed geïnformeerde dialoog tussen stakeholders dienen: door een objectieve meting te hanteren (diagnose) kan er effectief dialoog plaatsvinden over het te voeren beleid. Hiermee biedt de index handvatten voor (regionale) beleidsmakers en andere stakeholders die hun ecosysteem willen verbeteren.

Ecosystemen en de wendbaarheid van regionale economieën

Een sterk ecosysteem maakt productief ondernemerschap mogelijk, wat bijdraagt aan welvaart in een regio. Sterke ecosystemen worden echter ook steeds vaker in verband gebracht met economische wendbaarheid. De Entrepreneurial Ecosystem Index maakt dit jaar dan ook deel uit van het onderzoeksproject Economische Veerkracht van Regio’s (EVER). Daarin bundelen Universiteit Utrecht, Universiteit Tilburg en Birch Consultants hun krachten om te onderzoeken hoe regio’s weerbaar en wendbaar uit de coronacrisis komen. Ondernemerschap, in de vorm van startups, scale-ups en digitale startups in het bijzonder, zijn een belangrijk ingrediënt voor een strategie van economisch herstel. We laten zien dat er een sterke positieve relatie is tussen de Entrepreneurial Ecosystem Index en de mate waarin er innovatieve startups zijn in een regio, en dat de Entrepreneurial Ecosystem Index ook een positieve relatie heeft met het aantal scale- ups in een regio en de toename van het aantal webshops.

Stichting Entrepreneurial Ecosystem Observatory

Sinds 2015 brengen Birch en UU elke twee jaar de Entrepreneurial Ecosystem Index uit. Deze index is de graadmeter om regio’s met elkaar te vergelijken en in de loop van de tijd te volgen. De data van de Entrepreneurial Ecosystem Index worden door o.a. de Universiteit Utrecht en Birch weer benut voor diepgaander analyse en advies. De eerder uitbrachte Entrepreneurial Ecosystem Index 2020 is hier terug te vinden.

Lees het Entrepreneurial Ecosystem Index 2022 rapport voor meer details over het onderzoek dat leidde tot de index.

Neem voor vragen contact op via Tom Hendricksen MSc (tom.hendricksen@birch.nl); Bas van der Starre MSc (bas.vanderstarre@birch.nl); Prof. dr. Erik Stam (e.stam@uu.nl) & Prof. dr. Jan Peter van den Toren (janpeter.vandentoren@birch.nl).