EE-Index 2023: Wat scoort uw regio?

De Entrepreneurial Ecosystem Index 2023 is gepubliceerd. Birch stelt samen met de Universiteit Utrecht periodiek de EE-Index samen. De index laat zien dat er een positieve relatie is tussen het ecosysteem voor ondernemerschap en aanwezigheid van innovatieve startups.

Internationale vergelijking
In deze editie is er extra aandacht voor de internationale vergelijking van het Nederlandse ecosysteem met een aantal benchmark landen in Europa. Deze vergelijking is gebaseerd op de eerdere evaluatie van StartupDelta en Techleap waarin over tijd ecosystemen gemonitord worden. In de publicatie gaan we tevens in op de toepassing van de EE-Index als methode voor evaluatie en monitoring. We gaan dieper in op de impact van regioschaal op de index.

Scores van regio’s dichter bij elkaar, Delft en Westland koploper
In de 2023 versie van de Entrepreneurial Ecosystem Index zien we ontwikkelingen die de scores van regio’s dichter bij elkaar brengen. De sterkste ecosystemen zijn voornamelijk wat verzwakt, terwijl zwakkere ecosystemen rondom kennisregio’s voornamelijk zijn versterkt. Delft en Westland staat nog steeds aan kop, terwijl Zuidoost-Noord-Brabant zijn herintrede in de top 3 doet. Twente is de opvallende daler, waar het in de vorige editie nog het meest was gegroeid.

De grootste daler is Delft en Westland. Desondanks steekt deze regio met kop en schouders boven de andere regio’s uit. Opvallende groeiers zijn te vinden in de perifere regio’s van Nederland, met name Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl en Omgeving. Ook de regio’s rondom kennissteden laten een versterking van hun ecosysteem zien.


Lees het Entrepreneurial Ecosystem Index 2023 rapport voor meer details over het onderzoek dat leidde tot de index.