Vogelperspectief op Nieuwe Kerk Delft (Fernando García Redondo, via VisualHunt).

Entrepreneurial Ecosystem Index 2020

Delft is de beste plek voor ondernemerschap. Daarna volgen Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven), Amsterdam, Leiden en Groningen. Dat blijkt uit de Entrepreneurial Ecosystem Index (EE Index) van Universiteit Utrecht en Birch Consultants. Deze regio’s maken een grotere kans om sterker uit de coronacrisis te komen.

Regio’s die hoog scoren op de EE Index maken economische wendbaarheid mogelijk. Dat betekent dat ze een gunstig klimaat hebben voor economische bedrijvigheid, groei en ontwikkeling. Er is ruimte voor ondernemerschap: individuen die kansen zien en omzetten in waarde, zoals startups en innovatieve projecten. Regio’s met een sterk ecosysteem voor ondernemerschap kwamen een aantal jaar geleden al sterker uit de financiële crisis. Goed scorende regio’s op de EE Index hebben in deze tijd meer kans om economisch sterker uit de coronacrisis te komen.

Belang van universiteiten 

Wat Delft, Zuidoost-Noord-Brabant, Amsterdam, Leiden en Groningen gemeen hebben? Universiteiten. Daar worden innovatieprojecten geleid en netwerken aangejaagd – twee belangrijke ingrediënten voor een weerbare economie. Daarnaast zorgt een universiteit voor hoogopgeleid talent in de regio, ook een belangrijke factor voor een ecosysteem van ondernemerschap.

Investeren in succesfactoren 

De onderzoekers hopen met de EE Index beleidsmakers te inspireren. Door gericht te investeren in elementen van het ecosysteem kunnen regio’s sterker uit de coronacrisis komen. Het gaat om factoren als bereikbaarheid, opleidingsniveau, kennisontwikkeling, de toegankelijkheid tot diensten en de vraag uit de markt. Met de index kan een regio zien waar zij staat en met de elementen zien wat zij moet doen om economisch wendbaarder te worden.

Hoe de index tot stand komt 

De EE Index is gebaseerd op de entrepreneurial ecosystem-benadering. Binnen die benadering wordt de economie gezien als een dynamisch netwerk. Daarin bepalen tien elementen in samenhang hoe goed ondernemerschap wordt gefaciliteerd: formele instituties, ondernemerscultuur, infrastructuur, vraag, netwerken, leiderschap, talent, financiering, kennis en diensten. Voor elk van deze elementen krijgt een regio een cijfer, die bij elkaar opgeteld leiden tot een positie op de ranglijst. De index is gebaseerd op cijfers uit 2019.

In 2018 ontwikkelden de Universiteit Utrecht en Birch de eerste EE Index. Deze maakt dit jaar onderdeel uit van het onderzoek Economische Veerkracht van Regio’s (EVER). Daarin bundelen Universiteit Utrecht, Universiteit Tilburg en Birch Consultants hun krachten om te onderzoeken hoe regio’s weerbaar en wendbaar uit de coronacrisis komen.


Lees het Entrepreneurial Ecosystem Index 2020 rapport voor meer details over het onderzoek dat leidde tot de index of download de de data en ga er zelf mee aan de slag.