Entrepreneurial Ecosystem Index 2024

In de Entrepreneurial Ecosystem Index van 2024 gaat de regio Delft-Westland weer aan kop met het sterkste ecosysteem voor ondernemerschap en Groot-Amsterdam en Zuidoost-Noord-Brabant vullen de top 3 aan.

De koplopers in de index zijn ook koplopers in de kenniseconomie, met hoge scores op de elementen kennis, talent, netwerken en leiderschap. Ze trekken talent aan, die kennis produceren en omzetten innovatie, in samenwerking met andere organisaties, en met relatief vaak een leidende rol in deze samenwerkingen. De verschillen tussen de regio’s zijn niet heel groot: vooral de regio Delft-Westland steekt boven de rest uit, en verder is er vooral een lange staart met regio’s net onder het Nederlandse gemiddelde, met zwakke regionale ecosystemen zowel binnen als buiten de Randstad. Ten opzichte van vorige jaren zijn een aantal zwakke perifere regio’s verder verzwakt, bijvoorbeeld de industriële regio’s van Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl.

Een opvallende ontwikkeling in deze editie is dat stedelijke regio’s verder weg lijken te lopen van overige (veelal plattelands-) regio’s in hun provincie. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in Groningen, waar de stadsregio Groningen (Overig Groningen) gegroeid is naar een van de sterkste ecosystemen van Nederland maar de andere twee regio’s significant verzwakken. Ook in Noord-Brabant, een provincie die relatief stabiel lijkt, blijft het verschil tussen de Brainport en de overige drie regio’s groot. Universiteiten lijken een groot verschil te maken. Maar een universiteit in de regio is een noodzakelijke, maar niet een voldoende voorwaarde voor een sterk regionaal ecosysteem, zoals de universiteitsregio’s Midden-Brabant en Groot Rijnmond laten zien. Een zorgwekkende ontwikkeling voor een aantal zwakke perifere regio’s is dat de achterstand op het gebied van leiderschap, netwerken, financiering en kennis groter lijkt te worden. Door minder goed verbonden te zijn- en toegang te hebben tot nieuwe kennis verzwakt het verandervermogen van de regio.


Lees het volledige Entrepreneurial Ecosystem Index 2024 rapport voor meer details over het onderzoek dat leidde tot de index.