Wat is de Entrepreneurial Ecosystem Observatory

De Entrepreneurial Ecosystem Observatory (EEO) is een platform voor kennis over ecosystemen voor ondernemerschap.

De Entrepreneurial Ecosystem Observatory is een platform waarop kennis, inzicht en discussie over ecosystemen voor ondernemerschap samenkomt. Dat gebeurt door middel van het geregeld schrijven van blogs over wetenschap, projecten, actualiteit, beleid of publieke- en private discussie die op één of andere manier raken aan ecosystemen voor ondernemerschap. Daarbij nodigen we onderzoekers, studenten, ondernemers, beleidsmakers, media of anderszins geïnteresseerde uit mee te denken en mee te doen door ervaringen op dit platform te delen.

Het doel is om door middel van discussie en kenniscirculatie ecosysteemontwikkeling in Nederland als geheel en in de regio te stimuleren. Aanleiding daarvoor is de toegenomen aandacht voor ecosystemen voor ondernemerschap en innovatie vanuit overheidsbeleid, bedrijfsleven en wetenschap. Het is een belangrijke taak van overheden om de condities voor ondernemerschap en innovatie op orde te krijgen. Om dit goed te doen is samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap van groot belang. Ook wanneer het gaat om de maatschappelijke uitdagingen (denk aan de energietransitie, vergrijzing en voldoende of gezond voedsel) waar we met z’n allen voor staan, zien we een breed gedragen overtuiging dat dit vraagt om een gezamenlijke aanpak die publieke en private partijen verenigd. Door de multidimensionale blik is een ecosysteembenadering daar bij uitstek voor geschikt.

Naast inzichten vanuit de praktijk en wetenschap zijn actuele data en cijfers over ecosystemen voor ondernemerschap op dit platform te vinden. Zo is de Entrepreneurial Ecosystem Index 2022 hier te downloaden, samen met de onderliggende data over de ecosysteemelementen. Inmiddels zijn er twee Nederlandse versies van de Entrepreneurial Ecosystem Index beschikbaar, namelijk die van 2020 en die van 2022. Er is ook een Entrepreneurial Ecosystem Index voor Italiaanse regio’s. De meest recente versie van de index (die van 2023) is inmiddels gereed. Meer informatie daarover vind u hier. Door het delen van deze data hopen we door een toenemende interesse en inzichten van anderen uit deze data, de discussie over ecosystemen voor ondernemerschap een extra impuls geven. Het dashboard, tevens op het EEO-platform te vinden, is een voorbeeld van een toepassing van de Entrepreneurial Ecosystem Index data in de vorm van interactieve visualisaties.

Kortom, op dit platform komen data, onderzoeksresultaten, discussies en activiteiten samen voor allen die in Nederland en daarbuiten actief zijn in en/of voor ecosystemen voor ondernemerschap. Op die manier hopen we de dialoog met en tussen belangstellenden te versterken. Op het blog verschijnen regelmatig nieuwe artikelen. Door de mogelijkheid direct op deze website te reageren of een blog te delen via op sociale media, nodigen we iedereen uit om mee te denken en het platform te verrijken.

Stichting Entrepreneurial Ecosystem Observatory is een initiatief van Erik Stam en Jan Peter van den Toren. Daarnaast is Jeroen Content betrokken bij het ontwikkelen van dit platform. We starten dit platform in eerste instantie in het Nederlands met Nederland als doelgroep. Achter de schermen zijn we echter al druk bezig met het ontwikkelen van een Engelstalige versie waarin meer aandacht komt voor internationaal onderzoek en internationale beleidsvraagstukken omtrent ondernemerschap en de ecosysteembenadering. Als u met ons in contact wilt komen om mee te denken, mee te schrijven of op een andere manier een bijdrage zou willen leveren, kan dat het best via het e-mailadres: info@eeobservatory.org. Of laat een bericht achter op de contactpagina.