Platform of practice

In bijeenkomsten van het Platform of Practice wordt de praktijk aan de wetenschap gekoppeld. We nodigen deelnemers uit hun case te presenteren en met peers hierover in gesprek te gaan of we doen intervisie rondom een vraagstuk van een deelnemer in kleine groepen. Iedere maand op donderdagochtend vindt een webinar plaats. Tweejaarlijks organiseren we een labsessie waarin meer tijd is om met elkaar aan de slag te gaan.

Donderdag 8 april vindt de volgende labsessie plaats. Hierin gaan we aan de slag met EVER deelnemers. Er zijn verschillende workshops georganiseerd waarin het EVER team rondom verschillende onderwerpen aan de slag gaat met deelnemers van EVER.

Wilt u meer weten? Stuur dan een email naar Dolfine Kosters: dolfine.kosters@birch.nl.

Bijeenkomsten die het EVER team eerder organiseerde:

  • Webinar 3 juni 2020
  • Webinar 2 juli 2020
  • Webinar 3 september 2020
  • Webinar 1 oktober 2020
  • Labsessie 5 november 2020
  • Webinar 3 december 2020
  • Webinar 4 februari 2021
  • Webinar 4 maart 2021