Literatuur en publicaties

Onderstaande publicaties zijn relevant voor het EVER onderzoek en/of gepubliceerd door leden van het EVER onderzoeksteam.

Cloosterman, E. & Van den Toren, J.P. (2020) Hoe ecosystemen regio’s sterker uit een crisis laten komen. ESB, 105(4790), 8 oktober 2020.

Martin, R. (2012) Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography 12(1):1-32.

Martin, R., Sunley, P., Gardiner, B., & Tyler, P. (2016) How regions react to recessions: Resilience and the role of economic structure. Regional Studies, 50(4), 561-585.

Romme, A.G.L., Roso, M., Van den Toren J.P. & Van der Starre, B.T. (2016) The Knowledge Triangle in the Netherlands. An entrepreneurial ecosystem approach, OECD, Paris.

Raspe, O. & Stam, E. (2019) Brede welvaart in de regio verdient meer aandacht. Economisch Statistische Berichten. Jaargang 104(4773S), 11-04-2019 83-85.

Roundy, P. T., Brockman, B. K., & Bradshaw, M. (2017) The resilience of entrepreneurial ecosystems. Journal of Business Venturing Insights, 8, 99-104.

Stam, E. (2015) Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique. European Planning Studies 23(9): 1759-1769.

Stam, E. & Van de Ven, A. (2020) Entrepreneurial ecosystem elements. Small Business Economics (te verschijnen)

Van Zanden, J. L., Baten, J., Mira d’Ercole, M., Rijpma, A., Smith, C., & Timmer, M. (2014) How was life?: Global well-being since 1820. OECD, Paris.

Groenewegen, Hardeman, Stam, Coronasteun belandt bij beter gerunde bedrijven. ESB 2021

Gong, Hassink, Tan, Huang. Regional Resillience in times of a pandemic crisis (2020)

Van Dijk, J., & Stam, E. (2021). Sterke regionale ecosystemen voor ondernemerschap als voedingsbodem digitale transformatie. 8 juli 2021.

Groenewegen, S., Hardeman, S., & Stam, E. (2021). Goed gerunde bedrijven wendbaarder tijdens corona. 16 september 2021.